Lutera statuja nopostītajā Drēzdenē

Šeit es stāvu un citādi nevaru