Tie saņēma lielu pulku zivju, tā ka viņu tīkls plīsa