Robijs Viljamss un Dmitrijs Medvedevs apmeklē baznīcu