Kad nāks …Patiesības Gars, Tas jūs vadīs visā patiesībā