Un piepildīja divpadsmit grozus ar druskām, kas no piecām miežu maizēm bija atlikušas