Redzi, tavs Ķēniņš nāk pie tevis lēnprātīgs, jādams uz ēzeļa