Marija Magdalēna un Marija, Jēkaba māte, un Salome …redzēja kādu jaunekli