Viņai piedzima pirmdzimtais Dēls, un viņa To ietina autiņos un lika silē