Tie steigdamies nāca un atrada gan Mariju, gan Jāzepu un bērniņu, silē gulošu