Kankaļu Romas katoļu baznīcaIesūtīja Aleksandrs Timofejevs