Pie Jēzus atnesa triekas ķertu cilvēku, tas gulēja gultā