Kad farizeji bija sapulcējušies, Jēzus tiem jautāja