Tad viens no tiem nometās uz sava vaiga pie Viņa kājām un pateicās Viņam