Vai akls aklam ceļu var rādīt? Vai abi nekritīs bedrē?