Svētais Gars, ko Tēvs sūtīs Manā Vārdā, …jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko Es jums esmu sacījis