Nāks stunda, kad tas, kas jūs nonāvēs, domās ar to Dievam kalpojis