Viņu atrada templī …starp mācītājiem, tos klausoties un tos jautājot