Gods Dievam augstībā, un miers virs zemes, un cilvēkiem labs prāts.