Baznīca un saule

Balvu pareizticīgo baznīca

Baznīca kalnu paēnā

Zibens iesper Pestītājam