Zilupes katoļu baznīca

Viņa vārdu nosauca: Jēzus

Dievs ir! Velns, lai parauj!