Ticības atspulgs

Prezidents bučo krustu

Vai līdzīgi?