Category: skaisti

Baznīca rītausmas miglā

Ar sveci pie baznīcas

Divi krustiņi

Govs pie baznīcas

Sliedes uz baznīcu