Kāds cilvēks no farizejiem, vārdā Nikodēms, jūdu valdības vīrs …nāca pie Jēzus naktī

Leave a Reply