Jēzus un Viņa rokgrupa

Ir kādi, kas tic, ka Jēzus tika piesists pie paralēliem mietiem