Kakājošās mūķenes

Kalnciema Romas Katoļu baznīca

Mēness virs baznīcas torņa