Vējš uzveic pāvestu

Mākoņi virs baznīcas

Ilustrēta Bībele uz safjāna

Mūķene


¡ןıɹdɐ ‘ןıɹdɐ