Baznīca sniegotā pakalniņā

Neona gaismas baznīcā

Jēzus alus

Svētdienskolas elektrības slēdzis

Vai redzi baznīcu?