Vai viegli būt par kapelānu?

Mateja baptistu baznīca

Jēzus ar dīvainu presīti